Round steel link chain making for 30+ years

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIGONG THƯỢNG HẢI

(nhà sản xuất xích thép tròn)

Phòng trưng bày Hội thảo và Cơ sở

kho nguyên liệu

Kho nguyên liệu cho chuỗi liên kết tròn
Kho nguyên liệu cho chuỗi liên kết tròn
Kho nguyên liệu cho chuỗi liên kết tròn

Máy làm xích thép tròn

Máy làm xích thép tròn
Máy làm xích thép tròn
Máy làm xích thép tròn

lò xử lý nhiệt

Lò xử lý nhiệt cho chuỗi liên kết tròn
Lò xử lý nhiệt cho chuỗi liên kết tròn
Lò xử lý nhiệt cho chuỗi liên kết tròn

Máy thử lực/tải

Máy kiểm tra lực / tải cho chuỗi liên kết tròn
Máy kiểm tra lực / tải cho chuỗi liên kết tròn

Cơ sở thí nghiệm

Cơ sở phòng thí nghiệm cho chuỗi liên kết tròn
Cơ sở phòng thí nghiệm cho chuỗi liên kết tròn
Cơ sở phòng thí nghiệm cho chuỗi liên kết tròn
Cơ sở phòng thí nghiệm cho chuỗi liên kết tròn

Lớp phủ và đóng gói

Lớp phủ và đóng gói cho chuỗi liên kết tròn
phun sơn tĩnh điện cho chuỗi liên kết tròn
Lớp phủ và đóng gói cho chuỗi liên kết tròn
sơn điện di cho chuỗi liên kết tròn
Lớp phủ và đóng gói cho chuỗi liên kết tròn
lớp phủ cho chuỗi liên kết tròn

Hãy để lại lời nhắn:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi