Round steel link chain making for 30+ years

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THƯỢNG HẢI CHIGONG

(nhà sản xuất chuỗi liên kết thép tròn)

Phòng trưng bày Hội thảo và Cơ sở

Nguyên liệu thô

Raw material stock for round link chain
Raw material stock for round link chain
Raw material stock for round link chain

Máy làm chuỗi liên kết thép tròn

Round steel link chain making machines
Round steel link chain making machines
Round steel link chain making machines

Lò xử lý nhiệt

Heat-treatment furnaces for round link chain
Heat-treatment furnaces for round link chain
Heat-treatment furnaces for round link chain

Máy thử lực / tải

Force / load testing machines for round link chain
Force / load testing machines for round link chain

Phòng thí nghiệm

Laboratory facilities for round link chain
Laboratory facilities for round link chain
Laboratory facilities for round link chain
Laboratory facilities for round link chain

Sơn và đóng gói

Coating and packing for round link chain
electrostatic spray coating for round link chain
Coating and packing for round link chain
electrophoretic coating for round link chain
Coating and packing for round link chain
coating for round link chain

Hãy để lại lời nhắn:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi