Round steel link chain making for 30+ years

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIGONG THƯỢNG HẢI

(nhà sản xuất xích thép tròn)

Xích nâng cấp 80 (G80)

 • Xích Nâng – Xích Dia 50mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Dia 50mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Đường Kính 6mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Đường Kính 6mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Dia 7mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Dia 7mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Đường Kính 8mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Đường Kính 8mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng Đen En818-2 10mm

  Xích Nâng Đen En818-2 10mm

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Đường Kính 10mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Đường Kính 10mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Đường kính 13mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Đường kính 13mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích 16mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích 16mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Dia 18mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Dia 18mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Đường Kính 19mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Đường Kính 19mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Dia 20mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Dia 20mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

 • Xích Nâng – Xích Dia 22mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích Nâng – Xích Dia 22mm EN 818-2 Cấp 80 (G80)

  Xích SCIC Lớp 80 (G80) để nâng hạ được chế tạo theo tiêu chuẩn EN 818-2, bằng thép hợp kim mangan niken crom molypden theo tiêu chuẩn DIN 17115;hàn và xử lý nhiệt được thiết kế / giám sát tốt đảm bảo các đặc tính cơ học của xích bao gồm lực thử, lực kéo đứt, độ giãn dài và độ cứng.

123Tiếp theo >>> Trang 1 / 3

Hãy để lại lời nhắn:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi