Round steel link chain making for 30+ years

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIGONG THƯỢNG HẢI

(nhà sản xuất xích thép tròn)

Xiềng xích nâng Crosby

 • G-2140 Cùm neo loại bu lông hợp kim

  G-2140 Cùm neo loại bu lông hợp kim

  G-2140 đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số Kỹ thuật Liên bang RR-C-271F, Loại IVA, Hạng B, Hạng 3, ngoại trừ các điều khoản theo yêu cầu của nhà thầu.

 • Cùm xích kiểu bu-lông G-2150

  Cùm xích kiểu bu-lông G-2150

  Cùm xích G-2150 Bolt Type.Bu-lông đầu lục giác mỏng – đai ốc có chốt hãm.Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số Kỹ thuật Liên bang RR-C-271F Loại IVB, Hạng A, Hạng 3, ngoại trừ các điều khoản theo yêu cầu của nhà thầu.

 • G-2130 Cùm neo kiểu bu-lông

  G-2130 Cùm neo kiểu bu-lông

  G-2130 Loại bu-lông Cùm neo với bu-lông đầu mỏng – đai ốc có chốt hãm.Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số kỹ thuật Liên bang RR-C-271F Loại IVA, Hạng A, Hạng 3, ngoại trừ các điều khoản theo yêu cầu của nhà thầu.

 • Cùm xích chốt tròn G-215

  Cùm xích chốt tròn G-215

  G-215 Cùm xích chốt tròn đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số kỹ thuật Liên bang RR-C-271F Loại IVB, Hạng A, Hạng 1, ngoại trừ những điều khoản theo yêu cầu của nhà thầu.

 • Cùm neo chốt tròn G-213

  Cùm neo chốt tròn G-213

  G-213 Cùm neo chốt tròn đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số kỹ thuật Liên bang RR-C-271F Loại IVA, Hạng A, Hạng 1, ngoại trừ những điều khoản theo yêu cầu của nhà thầu.

 • Cùm Xích Vít G-210

  Cùm Xích Vít G-210

  G-210 Cùm xích chốt vít đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số kỹ thuật Liên bang RR-C-271F, Loại IVB, Hạng A, Hạng 2, ngoại trừ những điều khoản theo yêu cầu của nhà thầu.

 • Cùm neo chốt vít G-209

  Cùm neo chốt vít G-209

  G-209 Cùm neo chốt vít đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số kỹ thuật Liên bang RR-C-271F Loại IVA, Hạng A, Hạng 2, ngoại trừ những điều khoản theo yêu cầu của nhà thầu.

Hãy để lại lời nhắn:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi